تنا کے بارے میں

سند خبری خبرگزاری تقریب
"رويداد و نگاه"
فصل اول : کلیات

مقدمه

خبرگزاري تقريب - تعريف: خبرگزاري تقريب ، يك خبرگزاري تخصصي است كه در چارچوب دو عنصر اساسي و اولويت:
1- تقريب مذاهب اسلامي
2- وحدت و حفظ و تعالي كيان امت اسلامي
فعاليت مي كند .


- زبان
خبرگزاري تقريب در حال حاضر در عرصه خبر رساني و اطلاع رساني به دو زبان عربي و فارسي و انگليسي فعال و داراي سه پايگاه خبر و اطلاع رساني الكترونيكي(اينترنتي) است و در آينده برحسب اهميت و كثرت جمعيت مخاطبان به زبان خاص، نسبت به گسترش و ايجاد پايگاه اينترنتي مربوطه اقدام خواهد نمود.
اولويت كنوني خبرگزاري با توجه به منطقه هدف و اكثريت مخاطب در حوزه زباني، زبان عربي و انگليسي پس از زبان فارسي مي باشد.


- نگاه
از آن جا كه "نگاه تقريب و وحدت" مهمترين ضامن حفظ و تعالي كيان امت اسلامي و تجلي تمسك به آموزه هاي "كتاب و عترت" است، لذا خبرگزاري به رويداد ها با اين نگاه مي نگرد و در چارچوب اين نگاه در انعكاس آن ها مي كوشد و مهمترين ماموريت خود را در ترويج و نشر "نگاه تقريب و وحدت" مي داند. از اين رو رويداد بدون نگاه و آن هم "نگاه تقريبي و وحدت" از نظر اين خبرگزاري خبر معتبر به شمار نمي آيد.
مهمترين شاخصه و رويكرد خبرگزاري در عمليات پشتيباني خبري شامل ارائه تحليل، مصاحبه، گزارش، توليد و صدور ويژه نامه، فعاليت سمعي و بصري و چند رسانه اي و.... نيز نگاه تقريبي و وحدت گرايانه است و از اين رو عنوان اين سند را نيز " رويداد و نگاه " قرار داده است.


- موضوع محوري
خبرگزاري تقريب يك رسانه خبري "موضوع محور" است و فعاليت خود را بر اين محور سازماندهي مي كند و از اين رو خبر و نگاه و كليه فعاليت ها و محصولات و توليدات آن بايد هم از "موضوعيت" و هم از "غناي موضوعي" برخوردار باشد. البته از آن جا كه برخي شخصيت ها در چارچوب ماموريت خبرگزاري از موضوعيت برخوردارند لذا جايگاه خاص خود را در روند فعاليت خبرگزاري خواهند داشت.


- مخاطب محوري
"تقريب" يك رسانه است و به مثابه بلندگو يا وسيله ارتباطي يك سويه نيست و به همين خاطر "مخاطبان" در آن از جايگاه مهمي برخوردار است. "تقريب" مخاطبان را در جهت تحقق اهداف و ماموريت هايش با خود شريك مي داند و تلاش مي كند ارتباطي دو سويه با آنان برقرار كند و از اين رو حساسيت هاي مخاطبان و دغدغه ها و انتظارات و توقعات آنان را مورد توجه قرار مي دهد ويكي از مهمترين شاخصه هاي توفيق خود را، "جذب مخاطبان بالفعل" و افزايش و "جذب مخاطبان بالقوه" مي بيند.


- مزيت شناسي
هر رسانه از مزايايي بر خوردار است كه ممكن است ديگر رسانه ها از آن مزايا برخوردار نباشند. شناخت مزايا و بهره برداري از آن مزايا شرط موفقيت و تفوق و افزايش قدرت رقابت خبرگزاري است. خبرگزاري "تقريب" نيز داراي برخي مزاياي قابل توجهي است كه بايد مورد شناسايي و استفاده قرار گيرند.
ازجمله مزاياي خبرگزاري، وجود حجم عظيمي از توليدات فكري، فرهنگي، فقهي مجمع به صورت كتاب، مجله، مقاله، همايش، ميزگرد، و محصولات سمعي ، بصري، و... است كه در حوزه پشتيباني خبري مي تواند بنيه علمي و فكري و محتوايي خبرگزاري را تقويت كند و از اين طريق دايره مخاطبان را نيز فزوني بخشد.
يكي ديگر از مزاياي خبرگزاري تقريب وجود تعداد زيادي از شخصيت هاي علمي و اجتماعي و فرهنگي با تخصص هاي متنوع مرتبط با مجمع جهاني تقريب مذاهب پراكنده در سراسر جهان است كه مي تواند مورد استفاده خبرگزاري قرار گيرد و عرصه ارتباطي گسترده اي را براي فعاليت خبرگزاري فراهم كند.


- مزيت سازي
خبرگزاري موظف است علاوه بر "مزيت شناسی"(يعنی شناسايي و استفاده از مزاياي موجود خود) با بكارگيري عناصر متخصص و توانا در حوزه " رويداد و نگاه" تقريبي به "مزيت سازي" براي خود نيز اقدام كند از آن جمله داشتن مجموعه اي از متخصصان شاخص در داخل و خارج است. استفاده مدام از چهره هاي معتبر، اعتبار خبرگزاري را بالا مي برد و آن را به "منبع و مرجع" تبديل مي كند و از حالت مصرف كنندگي صرف خارج مي سازد.


- خبرنگاران
خبرگزاري خود را موظف مي بيند كه جايگاه مناسبي را در ميان خبرگزاري هاي داخلي و خارجي براي خود ايجاد كند كه تحقق اين امر در گرو آن است كه از يك رسانه مصرف كننده به سمت تبديل شدن به رسانه اي توليد كننده حركت كند. در چنين حالتي علاوه بر فعاليت در داخل نياز به امتدادهاي خارجي به صورت خبرنگاران و نمايندگان از ميان افراد متخصص و آگاه به ماموريت و طبيعت خبرگزاري دارد.


- اخبار مجمع
توجه و رويكرد اصلي خبرگزاري تقريب ايجاب مي كند كه انتشار اخبار مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و همه فعاليت هاي تقريبي و وحدت طلبانه و شخصيت هاي تقريبي در اولويت فعاليت و اهتمام آن قرار داشته باشد و اين خبرگزاري به عنوان مهمترين نهاد خبري مجمع تقريب ايفاي نقش كند و لذا ايجاد سيستمي كارآمد براي تحقق اين امر با حمايت مجمع ضرورت دارد

- اخبار اهل سنت ايران
انعكاس اخبار خدمات نظام جمهوري اسلامي ايران به مناطق سني نشين كشور و گزارش پيشرفت هاي فرهنگي، علمي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي آن كه حكايت از وجود وحدت اسلامي و ملي دارد و تبليغات تفرقه طلبان را خنثي مي كند از محور هاي اصلي فعاليت خبرگزاري است.محورهای اولویت خبرگزاری


بر اساس اصول مندرج در اساسنامه خبرگزاری تقریب مبنی بر انتشار و اشاعه فرهنگ اتحاد و یکپارچگی جهان اسلام، تقویت زمینه های وحدت اعتقادی مسلمانان در سطح دنیای اسلام و از بین بردن ترفندها و توطئه های دشمن برای تفرقه و خصومت میان مسلمانان جهان موارد ذیل به عنوان محورهای صاحب اولویت خبرگزاری در ابعاد خبری، تحلیلی، گزارشی، پژوهشی، مقالات، مصاحبه ها، کتاب شناسی و غیره تعیین می گردد.


1) تقویت مباني تقريب مذاهب اسلامي، پوشش مقوله های تقریبی و وحدت آفرین، خنثی سازی مقوله های تفرقه انگیز و زمینه سازی تشکیل کیان واحد امت اسلامی؛
2) معرفی چالش های فرا روی جهان اسلام و امت اسلامی در زمینه های سیاسی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، دینی، امنیتی و نظامي و راه های مقابله با آنها؛
3) معرفی و پوشش اخبار جنبش ها، مؤسسات و شخصیت های وحدت گرا؛
4) معرفی و پوشش اخبار جنبش های مقاومت و جریان مقاومت ضد استکباری، اشغالگری و صهیونیستی؛
5) تبیین جایگاه محوری جمهوری اسلامی ایران و رهبری انقلاب اسلامی در جهان اسلام؛
6) ارتقاء آگاهی امت اسلامی بویژه نخبگان دینی و علمی نسبت به توطئه های تفرقه انگیز؛
7) انعکاس اخبار حوادث، فعالیت ها و همایش های تقریبی وحدت آفرین در ایران و سایر کشور ها بویژه مرتبط با مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛
8) پوشش خبری تحولات از جمله پیشرفت های همه جانبه مناطق اهل سنت ایران و پرداختن به مسأله اقلیت های مذهبی اسلامی با رویکرد تنش زدایی و تقریب؛
9) ترویج، تقویت، پوشش خبری و الگوسازی نهادهای مشترک بین المسلمینی.
10) ارتقای سطح آگاهی و تعمیق تفاهم پیروان مذاهب اسلامی بر اساس الگوی ائمه مذاهب اسلامی؛
11) تحکیم رشته های اخوت اسلامی بدون تمایز فرقه ای، قومی و ملی؛
12) رفع بدبینی ها و شبهات پیروان مذاهب اسلامی نسبت به یکدیگر؛