رسانه ها از مهمترین ابزار جنگ نرم به شمار می روند

رسانه ها از مهمترین ابزار جنگ نرم به شمار می روند

شیعیان و اهل سنت چهره فرماندهان اصلی تروریسم را به جهان اسلام معرفی کنند

شیعیان و اهل سنت چهره فرماندهان اصلی تروریسم را به جهان اسلام معرفی کنند

امام خمینی (ره) بانی هفته وحدت بود و دل‌های خفته را بیدار کرد

امام خمینی (ره) بانی هفته وحدت بود و دل‌های خفته را بیدار کرد

راهبرد ایران وحدت در جهان اسلام و راهبرد دشمن تفرقه است/ تاکید بر تلاش همگانی برای حفظ وحدت و انسجام در بین آحاد ملت

راهبرد ایران وحدت در جهان اسلام و راهبرد دشمن تفرقه است/ تاکید بر تلاش همگانی برای حفظ وحدت و انسجام در بین آحاد ملت

برای جلوگیری از نزاع در جهان اسلام باید تقریب عملی مورد توجه قرار گیرد

برای جلوگیری از نزاع در جهان اسلام باید تقریب عملی مورد توجه قرار گیرد

تعدد مذاهب نباید به لعن و نفرین منجر شود/اختلافات فقهی میان مسلمانان باید در مسیر وحدت امت اسلامی باشد

تعدد مذاهب نباید به لعن و نفرین منجر شود/اختلافات فقهی میان مسلمانان باید در مسیر وحدت امت اسلامی باشد

اجازه تشکیل هیچ جبهه‌ای علیه اسلام را نمی‌دهیم/ دشمن در حال عقب نشینی و زوال است

اجازه تشکیل هیچ جبهه‌ای علیه اسلام را نمی‌دهیم/ دشمن در حال عقب نشینی و زوال است

مرحوم آیت الله تسخیری یکی از طلایه داران تقریب در زمان معاصر بود

مرحوم آیت الله تسخیری یکی از طلایه داران تقریب در زمان معاصر بود

تمام مسلمانان مامور به ایجاد صلح هستند

تمام مسلمانان مامور به ایجاد صلح هستند

دشمن بهترین راهکار برای تخریب اسلام را در اشاعه تخریب بنیاد خانواده  می بیند

دشمن بهترین راهکار برای تخریب اسلام را در اشاعه تخریب بنیاد خانواده می بیند

وحدت جزو لاینفک اسلام و قرآن است

وحدت جزو لاینفک اسلام و قرآن است

ضرورت وحدت از احکام مستقل عقلی است

ضرورت وحدت از احکام مستقل عقلی است