>> احمد یاسین - صفحه 1 | خبرگزاری تقریب (TNA)
احمد یاسین
معرفی شخصیت های تقریبی-4| «شیخ احمد یاسین» نماینده واقعی امت فلسطین و جهادگران اسلامی
۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۴