نخستین جشنواره رسم سرخ
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۳۹۱۰ عکس
مراسم دانش آموختگی دانشجویان‌ دافوس
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۲۸۱۲ عکس
سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷:۲۰۱۰ عکس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۱۷۹ عکس