مراسم روز دانشجو در دانشگاه علامه
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۲۰:۱۰۱۱ عکس
حاشیه جلسه هیات دولت
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۷:۳۵۱۱ عکس
کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۷:۱۸۱۶ عکس
تهران پاییزی
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۷:۰۹۱۱ عکس
بیست و سومین همایش روز ملی صادرات
۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۳۶۱۱ عکس
پائیز بارانی
۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۳۳۹ عکس
پاییز در جهان
۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۲۷۱۲ عکس
دیدار وزرای خارجه عمان و ایران
۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۲۴۱۰ عکس