>> ارسال اين مطلب به دوستان - برگزاری کنفرانس وحدت، مصداق امر به معروف و نهی از منکر است | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( برگزاری کنفرانس وحدت، مصداق امر به معروف و نهی از منکر است ))