>> ارسال اين مطلب به دوستان - حضرت آیت الله خامنه ای: عبادت فاطمه زهرا(س) یک عبادت نمونه است | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( حضرت آیت الله خامنه ای: عبادت فاطمه زهرا(س) یک عبادت نمونه است ))