>> ارسال اين مطلب به دوستان - امیر عبداللهیان: زبان تحریم و تهدید کارآیی ندارد | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( امیر عبداللهیان: زبان تحریم و تهدید کارآیی ندارد ))