ارسال اين مطلب به دوستان

(( مرزهای ایران با همسایگان باید مرز اقتصادی، تعامل و مبادله باشد ))