ارسال اين مطلب به دوستان

(( وخامت حال شماری از اسرای فلسطینی در اثر اعتصاب غذا ))