>> ارسال اين مطلب به دوستان - مروری بر فتوای تاریخی امام خمینی(ره) پس از انتشار کتاب آیات شیطانی | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( مروری بر فتوای تاریخی امام خمینی(ره) پس از انتشار کتاب آیات شیطانی ))