>> ارسال اين مطلب به دوستان - توئیت سخنگوی دولت در واکنش به ترور یکی از مدافعان حرم در تهران | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( توئیت سخنگوی دولت در واکنش به ترور یکی از مدافعان حرم در تهران ))