ارسال اين مطلب به دوستان

(( مدارا با صاحبان کسب و کارهای متضرر از کرونا و وضعیت اقتصادی کشور ))