ارسال اين مطلب به دوستان

(( الکاظمی: عراق هرگز اجازه نخواهد داد تهدیدی از خاک عراق متوجه ایران شود ))