ارسال اين مطلب به دوستان

(( اگر جنگی رخ دهد، ارتش صهیونیستها را در هم خواهیم شکست ))