ارسال اين مطلب به دوستان

(( ترکیه مرز با ایران را برای مهار کرونا موقتاً بست ))