ارسال اين مطلب به دوستان

(( کنفرانس ها و پژوهش های تقریبی، حربه دشمنان را خنثی می کند ))