ارسال اين مطلب به دوستان

(( بازدارندگی اندکی هم که آمریکا در منطقه داشت، از بین رفت ))