ارسال اين مطلب به دوستان

(( مرگ دموکراسی آمریکایی در افغانستان؛ یک کرسی و دو مدعی ))