ارسال اين مطلب به دوستان

(( دوز اول واکسن "کوو ایران برکت" به تمام داوطلبان تزریق شد ))