ارسال اين مطلب به دوستان

(( دیدار دبیرکل مجمع تقریب و رئیس مجلس ملی ادیان عراق شیخ دکتر یوسف الناصری ))