>> ارسال اين مطلب به دوستان - برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی دشمنان را خشمگین کرده است | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی دشمنان را خشمگین کرده است ))