ارسال اين مطلب به دوستان

(( بیانیه هیأت افتاء و علمای اهل سنت استان بوشهر پیرامون زکات فطریه ))