ارسال اين مطلب به دوستان

(( این اقدامات مذبوحانه موجب استمرار حرکت مقاومت برای احقاق حقوق کامل مردم فلسطین خواهد شد ))