ارسال اين مطلب به دوستان

(( مخالفت آمریکا با طرح اسرائیل در خصوص رفح ))