ارسال اين مطلب به دوستان

(( تأکید شیخ خالد الملا بر اهمیت نقش علما در حمایت از مقاومت ))