ارسال اين مطلب به دوستان

(( لزوم نقش مؤثرتر حوزه در کادر سازی و تربیت نیرو برای نظام اسلامی ))