>> ارسال اين مطلب به دوستان - پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت برای تقویت نقش ثبات‌ساز صندوق توسعه ملی | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت برای تقویت نقش ثبات‌ساز صندوق توسعه ملی ))