ارسال اين مطلب به دوستان

(( یکی از آسیبهای وحدت نگاه های جزیره ای و متفرق است/ در حوزه وحدت و تقریب نیاز به سیاستگذاری واحد در سطح کلان داریم ))