ارسال اين مطلب به دوستان

(( حج نمادی برای مساوات ، اتحاد و به رخ کشیدن قدرت و عظمت اسلام ))