ارسال اين مطلب به دوستان

(( بیش از ۹۹ هزار مسافر در مبادی مرزهای رسمی کشور غربالگری کرونایی شدند ))