ارسال اين مطلب به دوستان

(( عظمت و سربلندی نظام و خدمت به مردم از دغدغه های مرحوم علیزاده بود ))