>> ارسال اين مطلب به دوستان - پیام آیت الله اعرافی به نخستین سوگواره علمی فرهنگی امام رضا (ع) | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( پیام آیت الله اعرافی به نخستین سوگواره علمی فرهنگی امام رضا (ع) ))