>> ارسال اين مطلب به دوستان - دیدار دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین با رهبر انقلاب | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( دیدار دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین با رهبر انقلاب ))