ارسال اين مطلب به دوستان

(( یکی از دستاوردهای رئیس جمهور شهید،ایجاد اقتدار جمهوری اسلامی در صحنه های منطقه ای و بین والمللی بود ))