ارسال اين مطلب به دوستان

(( برای عملیاتی شدن جهش تولید باید تصمیم‌گیران اقتصادی بایکدیگر هماهنگ‌تر عمل کنند ))