>> ارسال اين مطلب به دوستان - روز جهانی قدس روز اعلام انزجار مسلمانان از جنایات رژیم صهیونیستی است | خبرگزاری تقریب (TNA)

ارسال اين مطلب به دوستان

(( روز جهانی قدس روز اعلام انزجار مسلمانان از جنایات رژیم صهیونیستی است ))