ارسال اين مطلب به دوستان

(( مذاکرات رو به جلویی در مسیر ارتقای روابط قاهره و تهران داریم ))