ارسال اين مطلب به دوستان

(( عادی سازی روابط بین ایران و عربستان برای ثبات منطقه حیاتی است/ تاکید بر لزوم دوری از تفرقه در جهان اسلام ))