ارسال اين مطلب به دوستان

(( رئیسی: ابراز محبت مردم و مراجع نسبت به خدمات دولت موجب مضاعف شدن مسئولیت دولتمردان است ))