ارسال اين مطلب به دوستان

(( برپایی تظاهرات برای آزادی شیخ زاکزاکی در شهر باوچی نیجریه ))