ارسال اين مطلب به دوستان

(( امروز یک شبیخون و غارت فرهنگی، اخلاقی و سیاسی علیه تفکر امام راه افتاده است/بزرگداشت امام جزو تکالیف مهمی است که همه برعهده داریم ))