ارسال اين مطلب به دوستان

(( شهادت ۵۰۰ نفر از کادر درمان غزه از آغاز جنگ ))