ارسال اين مطلب به دوستان

(( سیاست تحریم در برابر حکم خدا طرحی شکست خورده است ))