ارسال اين مطلب به دوستان

(( واعظی بر رسیدگی به خبرنگاران مصدوم تاکید کرد ))