ارسال اين مطلب به دوستان

(( خداشناسی در هر عصری باید به معنای آن عصر تعریف شود/مدیریت انگیزه نسل‌های آینده توسط مادران انجام می شود ))