ارسال اين مطلب به دوستان

(( آیا با رفتن ترامپ، ترامپیسم در غرب رو به افول می رود؟ ))