مراسم نمادین روز قدس میدان فلسطین
۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۸:۲۱۱۱ عکس
طرح های گرافیکی بمناسبت روز جهانی قدس
۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۸:۱۱۹ عکس
به بهانه روز قدس
۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۷:۵۱۱۵ عکس
مراسم نمادین روز جهانی قدس در استانها
۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۷:۳۵۱۲ عکس
راهپیمایی روز جهانی قدس در دمشق
۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۷:۱۳۵ عکس
جشنواره همبستگی با قدس شریف در بغداد
۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۶:۲۹۹ عکس
نصیب بیلبوردهای«القدس أقرب» در غزه
۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۸:۳۲۴ عکس
نشست" آزادی قدس نزدیک است"
۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۵۸۱۸ عکس
نشست خبری رئیس ستاد اطعام مهدوی
۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۳۱۷ عکس