تیزر کنگره بین المللی شعر قدس
۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۵:۳۸فیلم
موشن_گرافیک | آپارتاید صهیون
۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۴:۱۰فیلم
تیزر کنگره بین المللی قدس شریف
۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰فیلم
عملية اطلاق نار فدائية جنوب مدينة نابلس
۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۵۰فیلم
فاجعه در بیمارستان بغداد
۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۵۶فیلم
ویدئوگرافی | قدس به پا می خیزد
۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۲:۱۵فیلم
تفاوت کرونای هندی با کرونای انگلیسی
۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۲۰:۴۰فیلم