>> عکس | خبرگزاری تقریب (TNA)
 
ترمیم زخم‌های تروریسم در حلب
۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۵:۰۲۲۰ عکس
در حاشیه جلسه هیئت دولت
۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۵۹۱۳ عکس
جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۵۱۱۱ عکس
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۳۳۹ عکس